En endagskurs på svenska om produktion av pulver, pulveregenskaper, och hur man påverkar dem. Läs mer i kursprogrammet: Pulver för Livsmedel 2017